Håndværk

Tiltræk de spændende opgaver
Vi kan hjælpe med at få profileret jer, så kunderne ved, hvad det er, I er specialister i, og hvilke op- gaver, I kan udføre.

Ved at fremstå som specialister på særlige områder kan I tiltrække de opgaver, der er mest spændende for jer.

Vi kan også hjælpe med at sælge jeres ydelser f.eks. i forbindelse med længerevarende service- kontrakter.

Image og kundetilfredshed
Det er ofte en tillidssag at vælge håndværker, og tilliden hænger ofte sammen med kundernes tidligere erfaringer. Vi kan hjælpe jer med at være på forkant, så I fremstår som kundeorienterede og servicemindede. Det kan f.eks. være i form af opfølgninger på kundernes tilfredshed eller hjælp til formidling af information før, under og efter projektet.

Reklame
Håndværksfirmaet har også brug for at markeds- føre sig, uanset om det er i telefonbogen, på nettet eller gennem egentlig reklamering. Vi kan hjælpe jer med at få optimeret reklamekronerne, så I f.eks. undgår spildte annoncer og annoncehajer.