Eksempler på vores analysetjenester

Kundeanalyser

De fleste kunder siger ikke, at de er utilfredse - de forsvinder bare...

Vi kan tage ud og tage en snak med jeres kun- der. Som neutral part er det ofte lettere for os at få kundens rigtige mening at vide. Det kan være svært at skulle kritisere sin leverandør, hvis der er opstået nogle personlige relationer imellem parterne.

Markedsanalyser
Det er vigtigt at have fingeren på pulsen på mar- kedet, så man kan komme fremtidige trends i forkøbet og være godt rustet til fremtiden. Det kunne handle om at snakke med sine egne kunder om deres fremtidige ønsker og behov, men det kunne også være bredere analyser af markedet. 

Interne analyseopgaver
Vi deltager også gerne i analyser omkring den interne markedsføring, interne salgsorganisa- tion, eller analyser af forhandlere, salgssel- skaber m.m.

Konkurrentanalyser
Vil man være på forkant med udviklingen, så er det vigtigt at holde øje med sine konkurrenter - både dem, der allerede er, og dem, der kan komme fremover! Den bedste måde at forudse, hvad de vil gøre i fremtiden, er at forsøge at finde ud af, hvad de burde gøre.

For ikke at blive forblændet af, hvad man selv ville gøre, er det meget godt at have eksterne øjne med i den proces.