Eksempler på vores kampagneassistance

Planlægning af kampagner
Vi kan gå ind og hjælpe jer med at få struktureret og målrettet jeres kampagneaktiviter. Dette arbejde kan f.eks. bestå af at udvælge mål- gruppen og finde ud af, hvordan man bedst rammer dem man ønsker at ramme.

Det kan også handle om at koordinere forskellige markedsføringsaktiviteter så de støtter hinanden.

Støtte til forhandlere og distributører
For industri- eller grossistvirksomheder kan vi assistere med at lave en marketingværktøjs- kasse for forhandlerne. Derved kan de bedre motiveres, uddannes og udrustes til at gøre en effektiv salgsindsats for jeres produkter.

Salgskampagner
Ved handel mellem virksomheder kan vi f.eks. hjælpe med salgsbrevskampagner. Vi kan hjælpe med gennemførselen fra planlægningen, udarbejdelsen og udsendelsen af brevet til håndtering af svarkort. 

Reklamekampagner
Vi kan hjælpe med at udvælge de rigtige medier, fastsætte kampagens omfang, fremstille annonce- materialet (evt. sammen med grafisk bureau), stå for indrykningen, afholdelse af konkurrencer, håndtering af svarkort m.m.