Engros- og agenturhandel

Forhandlere
At håndtere forhandlere er ofte en stor udfordring for grossister og agenter. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde den rigtige servicepakke til for- handlerne, så de motiveres til at gøre en ekstra salgsindsats for jeres produkt. Herunder kan vi hjælpe med det forudgående analysearbejde af, hvad der skal til.

Vi kan også hjælpe jer i processen med at finde og udvælge de rigtige forhandlere, så I satser på de effektive og motiverede forhandlere.

Segmentering
Vi kan hjælpe jer med at gruppere kunderne, uanset om det er forhandlere eller deres kunder, så hver gruppe bliver behandlet på den mest effektive måde og får den service og det tilbud, som de hver især ønsker.

Kampagner
Vi kan hjælpe jer med at få udarbejdet og gennem- ført de salgskampagner og den markedsføring, der er nødvendig for at sælge jeres produkter. Det kan f.eks. være skræddersyede kampagner til de for- skellige segmenter, både forhandlere og slut- kunder.