Eksempler på vores assistance ved messer og seminarer

Messeplanlægning
Vi kan hjælpe med planlægningen af jeres messer mht. indhold og form. Vi kan også påtage os de praktiske opgaver med udsend- else af indbydelser, fremstilling af infomateriale til uddeling på messen, markedsføringen af messen osv. På selve messen kan vi assistere med tolke, afholdelse af konkurrencer m.m. 

Pressemøder
Vi kan hjælpe jer med planlægning og gennem- førsel af pressemøder. Vi kan f.eks. udarbejde og udsende pressemeddelelser, have kontakt til medier og assistere ved den praktiske afhold- else, opfølgning og evaluering. 

Seminarer og produktpræsentationer
Vi kan hjælpe jer med at planlægge og gennem- føre seminarer og produktpræsentationer. Vi hjælper med at få planlagt både rammerne og indholdet, så seminaret både bliver godt og givende.