Eksempler på vores rådgivningstjenester

Sparringspartner
Mange virksomheder kan have stor glæde af en ekstern sparringspartner, der kan komme med friske input. Ved at bruge os vil I kunne trække på viden og erfaring fra forskellige brancher og virksomheder.

Vi hjælper jer med at finde de mest effektive måder at markedsføre jer på ud fra et forretnings- mæssigt perspektiv, og vi tager hensyn til jeres ressourcer og jeres situation.

Planlægningsassistance
Vi kan også hjælpe jer i planlægningen af marke- tingopgaverne. I kan udnytte os til at få en bedre projektledelse og derved mere effektive marke- tingprojekter.

Mæglerrolle
Det kan være svært at gennemskue de mange udbydere af specialløsninger på markedet. Vi deltager gerne som mæglere i forbindelse med at finde den bedste løsning fra specialleveran- dørerne.

Peger din markedsføring
i den rigtige retning?