Sådan bruger du os

Et enkelt projekt eller det løbende samarbejde
Vi kan bruges på mange forskellige måder. Vi kan bruges til et enkeltstående praktisk projekt; et enkelt idéudviklingsmøde, hvor vi giver vores udenforstående vurdering af jeres projekter og ideer. Vi kan også være jeres løbende daglige partner, der fungerer som en intern del af virksomheden. Du kan betragte os på lige fod med din egen medarbejder, revisor eller bankrådgiver.

Rådgivning eller praktiske løsninger
Vi lægger stor vægt på udgangspunktet i den forretningsmæssige rådgivning, hvor vi hjælper med at få planlagt de rigtige initiativer. For at opnå en effektiv markedsføring er det vigtigt, at alle marketingaktiviteter hænger sammen og støtter hinanden, ellers kan den ene aktivitet let ødelægge effekten af den anden.

Vi råder selv over kompetencer til at gennem-føre langt de fleste almindelige praktiske marketingopgaver, enten internt eller gennem et stort netværk af freelancere og samarbejds- partnere.

Hvis du har behov for særlige ydelser, som vi ikke selv kan levere, finder vi en kompetent under- leverandør og påtager os gerne rollen som mægler og projektleder.