Iværksætter

Det er bedst og billigstat markedsføre sig rigtigt - fra begyndelsen
Der er mange faldgruber, der kan betyde spildte penge eller mistet salg. Mange iværksættere bruger penge på forkerte annoncer og brochure- materiale, der ikke giver det rigtige indtryk, overser salgsargumenter, bruger uhensigtsmæssige salgsmetoder, har forkert håndtering af samhan- delspartnere osv.

Som iværksætter står du over for mange udfor- dringer, der skal overvindes, inden din virksom- hed bliver en succes. Et af de punkter, der driller mange iværksættere, er markedsføringen af virksomheden og produkterne eller ydelserne.

Da de fleste iværksættere har begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed i opstarts- fasen og gerne skulle hurtigst muligt fra start, er det desto vigtigere, at ressourcerne bliver brugt rigtigt fra starten.

Offentlig starthjælp til iværksættere
Igennem de kommunale erhvervskontorer kan du som iværksætter få støtte til din virksomhedsstart. Herigennem kan du bl.a. søge gratis iværksæt- terrådgivning hos os. Læs mere om erhvervskon- torernes rådgivningstilbud i Nordjylland på www.nin.dk.

Vores særlige rådgivningspakke til iværksættere
Som et supplement til erhvervskontorernes rådgivningstilbud har vi lavet et specielt tilbud til iværksættere.

Vi har lavet et specielt rådgivningsforløb, hvor du som iværksætter bliver hjulpet igennem det første år, hvad markedsføringen angår. Forløbet inde- holder et mødeforløb på 3 møder samt et års fri telefonsupport for kun kr. 2.500,- ekskl. moms.

Download brochure her eller bestil iværksætterbrochuren.