Færdigvareproducenter

Ved direkte salg til slutkunden
Hvis I sælger direkte til slutkunden, kan vi hjælpe med at få planlagt og gennemført markeds- føringen.

Hvis slutkunden er en virksomhed, kan det f.eks. handle om messeplanlægning, målrettede salgskampagner, fremstilling af brochurer og informationsmateriale.

Er slutkunden en privat forbruger, kan vi også hjælpe med at få optimeret den traditionelle reklame.

Ved salg gennem mellemhandlere
Vi kan hjælpe med at håndtere distributions- kanalen. At få mellemhandlerne til at sælge jeres produkt er ofte en kombination af jeres påvirkning af både slutkunden og den service, I kan tilbyde distributøren. Vi hjælper jer med at få de rette ting gjort

Globaliseringen
De fleste danske virksomheder sælger deres varer til virksomheder uden for landets grænser. Her er vi også behjælpelige med f.eks. de sproglige og kulturelle udfordringer.