Servicevirksomheder

Hvorfor skal kunden bruge jer
Vi kan hjælpe jer med at få fortalt kundeemnerne, hvorfor det er en fordel af benytte jeres service- ydelser. Kundeemnerne skal i høj grad vejledes til at forstå, hvilke fordele jeres serviceydelser giver dem. Det gælder, uanset om det er ydelser, der giver dem nogle helt nye fordele, eller hvis det er funktioner, der kan udføres mere effektivt ved at outsource dem til specialister.

Image og kundetilfredshed
Det er ofte en tillidssag at købe service, og tilliden hænger ofte sammen med kundernes tidligere erfaringer. Vi kan hjælpe jer med at være på forkant, så I fremstår som kundeorienterede og servicemindede. Det kan f.eks. være i form af opfølgninger på kundernes tilfredshed eller hjælp til formidling af information før, under og efter projektet. 

Reklame
Alt for mange virksomheder bruger penge på spildte eller forkerte markedsføringstiltag. Med os som sparringspartner sikrer I, at I har en specia- liseret sparringspartner, der kan hjælpe jer med at finde de bedste løsninger. Akkurat på samme måde som I leverer jeres tjenester, fordi I er specialister på jeres felt.