Detailhandel - butik og Internet

Strategi
Vi kan hjælpe med at få lavet den rigtige strategi for butikken. Det handler f.eks. om, hvad det er butikken skal være kendt for, hvordan den skal markedsføres, hvilke produkter den skal sælge, hvilken kundeservice der skal tilbydes, butikkens beliggenhed osv. 

Vi kan også træde til som rådgiver i forbindelse med samarbejde med andre butikker, kæder eller leverandører, og vi kan påtage os opgaven og ansvaret for at få fælles projekter gennem- ført. 

Reklame
Reklame er ofte livsvigtigt for butikker. Vi kan hjælpe jer med at effektivisere jeres reklame- indsats, så de rigtige målgrupper rammes på den rigtige måde. Derved formindskes omkost- ningerne til spildte reklamekroner på ineffektive reklamer, og den effektive reklame forøges.

Internethandel
Vi kan hjælpe jer med at markedsføre jer profes- sionelt på Internettet. På nettet er ting som for- brugersikkerhed, tryghed, let betjening, mersalgs- funktioner og markedsføring vigtige faktorer, som kræver professionel viden.